Hoogwaardig Menggranulaat type B+

Recycleren van bouw- en sloopafval is één van de kernactiviteiten van AC Materials, hierbij wordt continu gezocht naar nieuwe ontwikkelingen voor hergebruik.

Ongeveer een jaar na de certificatie van het hoogwaardig Betongranulaat type A+, met daarop volgende de certificatie van Benor-beton met hoogwaardig Betongranulaat (Categorie RS), is AC Materials dan ook zeer trots als eerste een certificaat voor hoogwaardig Menggranulaat type B+ te mogen ontvangen. Dit betekent dat dit granulaat ook kan gebruikt worden in Benor-beton conform de op dit ogenblik geldende normen.

Dit is terug een grote stap om het aangeleverde puin na grondige behandeling in de meest hoogwaardige en duurzame toepassing te hergebruiken.

Het Menggranulaat type B+ staat beschreven in de betonnorm NBN EN 206 & NBN B15-001 en voldoet aan de norm voor gebruik van granulaten in beton NBN EN 12620 met bijkomende eisen. Het verschil met de standaard gerecycleerde menggranulaat zijn de veel strengere eisen naar samenstelling en korrelverdeling. Bovendien worden er bijkomende eisen gesteld voor volgende karakteristieken: waterabsorptie, vorm, weerstand tegen verbrijzeling én aanwezigheid van sulfaten en chloorionen.

De grote uitdaging voor het R&D team van AC Materials was om de continuïteit en zuiverheid van het afgewerkte product onder controle te krijgen. Zelfs vrij zuiver menggranulaat bevat standaard te veel fijne bestanddelen alsook vlottende en niet vlottende stoorstoffen.

Een strikt acceptatiebeleid en de investering in een performante wasinstallatie laten AC Materials toe om COPRO gekeurd Menggranulaat verder op te waarderen tot hoogwaardig Menggranulaat type B+De Belgische betonnorm laat toe om Menggranulaat type B+ te gebruiken met een vervangingspercentage tot 20% in ongewapend beton in de omgevingsklassen E0, EI en EE1 en in gewapend beton met omgevingsklasse EI. Het menggranulaat type B+ kan dus, afhankelijk van de voorgeschreven omgevingsklasse, worden toegepast in beton voor funderingen, onderlagen, zuiveringslagen of wanden.

Andere artikels