Zorg voor duurzaamheid

Als groep die vooropgaat in circulair bouwen, streven we naar duurzame waardecreatie op lange termijn.

Prioriteit voor een duurzaam beleid

Square Group draagt maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Binnen de groep erkennen we de verantwoordelijkheid van bedrijven om een maatschappelijke rol op te nemen, gemeenschappen te verbinden en waarde te creëren voor alle stakeholders.

Lees onze beleidsverklaring

We zijn een circulaire groep

Circulair ondernemen zit in het DNA van Square Group. Aclagro staat als aannemer in voor afbraak, saneringswerken en reiniging van vervuilde gronden. Al van bij de oprichting zetten we in op recyclage en hergebruik van afvalstromen uit de bouwsector.

Via onze recyclagecentra van AC Materials herwinnen we deze afvalstromen en zorgen we dat 99% kan worden hergebruikt als secundaire grondstoffen in onze andere entiteiten.

Met Oryx Projects faciliteren we daarnaast ook de herontwikkeling van brownfields en via de terminals van DD Shipping voorzien we zoveel mogelijk in transport over water. Zo houden we, binnen onze groep, de cirkel gesloten.

CO₂-beleid op basis van CO2-prestatieladder

Binnen Square Group streven we naar waardecreatie op lange termijn voor interne en externe stakeholders, gebaseerd op duurzame principes. Inzicht in en transparantie rond CO₂-emissies als gevolg van onze activiteiten maken hier deel van uit.

Square Group is gecertificeerd volgens de CO₂-prestatieladder. Dit certificeerbaar managementsysteem stelt ons in staat onze emissies efficiënt in kaart te brengen en te verminderen. Zo draagt het ook bij tot innovatiewinst.

Het managementsysteem wordt benaderd vanuit 4 invalshoeken: inzicht, reductie, transparantie en participatie.

Inzicht in onze energiestromen, de CO₂-footprint, de reductiedoelstellingen en maatregelen, de initiatieven waaraan we deelnemen en hoe we hierover communiceren vind je hier terug:

Bekijk de invalshoeken van ons managementsysteem

Meer inzicht in onze energiestromen, CO₂-footprint, de reductie-doelstellingen en maatregelen, de initiatieven waaraan we deelnemen en hoe we hierover communiceren?

Voor bijkomende informatie over de CO₂-prestatieladder, zie https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/Square_Group.

Onze duurzaamheidsprojecten

Hoe weerspiegelt ons duurzaamheidsbeleid zich in de praktijk? Een greep uit onze initiatieven geeft een goed idee van onze constante inspanningen om de impact van onze activiteiten op het milieu maximaal te reduceren.

  • Investeren in duurzaam machinepark met o.a. hybride kranen
  • Grote elektrische vloot wordt steeds verder uitgebreid
  • Laadinfrastructuur, zelfs op werven
  • Inzetten op hernieuwbare energie door installatie zonnepanelen
  • AC Materials krijgt nullozerstatuut
  • R&D versterkt duurzaamheidsstreven
  • Focus op duurzame projectontwikkeling
  • Voorrang aan FSC-materialen
  • Tondelier aangesloten op warmtenet Gent
  • Bij ontmantelingen gaan we steeds op zoek naar herbestemming voor allerlei materialen

Meer over ons duurzaamheidsbeleid?

Wens je meer informatie over ons en ons duurzaamheidsbeleid?

Contacteer ons